Kontakt

Sídlo firmy :
Lukoplast spol. s r.o.
Jilemníckeho 1607/45
958 03 Partizánske

Kancelária firmy :
Februárová 153 ( oproti hlavnej pošte)
Partizánske 958 01

Sklad Lukoplast spol. s r.o.
areál ACHP Ludanice, 956 11

Bankové spojenie
EUR : 4005940470/7500
EUR : 1764932953/0200

Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel SRO
Vložka číslo 19384/R

IČO : 36 330 655
IČ DPH : SK 2020140705

Ing. Julius Bruška
Konateľ spoločnosti
Tel. +421 (0) 38 7498 714-5
Fax. +421 (0) 38 7498 716
e-mail j.bruska@lukoplast.sk

Eva Belicová
Referent predaja a logistiky
Tel. +421 (0) 38 7498 714-5
Fax. +421 (0) 38 7498 716
e-mail lukoplast@lukoplast.sk

Michal Lackovič
Skladník
Tel. +421 ( 0) 905 853 589