Odkúpenie zostatkových množstiev granulátov a technologického odpadu zo spracovania plastov

Odkúpenie zostatkových množstiev granulátov a technologického odpadu zo spracovania plastov

  •  po ukončení realizovaných projektov