Výrobca: Slovnaft

Výrobca: Slovnaft

Obchodný názov: BRALEN
Skratka: LDPE
Názov: nízkohustotný polyetylén
Obchodný názov: TATREN
Skratka: PP
Názov: polypropylén homo, copo, random