Výrobca: Synthos

Výrobca: Synthos

Obchodný názov: OWISPOL
Skratka: HIPS
Názov: polystyrén húževnatý
Obchodný názov:
Skratka: GPPS
Názov: polystyrén štandartný