Výrobca: Szeplast Group

Výrobca: Szeplast Group

Obchodný názov: PVC granuláty tvrdé
Skratka:
Názov: polyvinylchlorid
Obchodný názov: PVC granuláty mäkčené
Skratka:
Názov: polyvinylchlorid