Výrobca: TVK

Výrobca: TVK

Obchodný názov: TIPOLEN
Skratka: LDPE
Názov: nízkohustotný polyetylén
Obchodný názov: TIPOLIN
Skratka: HDPE
Názov: vysokohustotný polyetylén
Obchodný názov: TIPPLEN
Skratka: PP
Názov: polypropylén homo, copo, random