Naše aktivity nie sú obmedzené

Naše aktivity nie sú obmedzené

iba na oblasť predaja, ale taktiež ponúkame technický servis a pomoc pri nových projektoch spracovania plastov