Nezabúdajte,

Nezabúdajte,

že sme tu pre Vašu spokojnosť